Závazná přihláška

závazná přihláška.doc (36 kB) 

K přihlášce potřebujeme kopii kartičky zdravotní pojišťovny.To platí i pro děti, které se nebudou hlásit a budou chodit pouze nárazově.

Bezpečnost ve školce


Pro bezpečnost dětí v prostorách školky děláme maximum. Veškeré materiály,
hračky, nábytek atd., se kterými přijdou děti ve školce do styku, odpovídají
zákonným normám o hygieně a bezpečnosti.

Nežádoucí vstup cizích osob do školky je zajištěn zamykáním vstupních dveří
zevnitř. Děti si mohou vyzvedávat ze školky pouze jejich rodiče či
opatrovníci nebo osoby, které byly jimi předem určené a školka byla
seznámena s jejich jmény. Jiným osobám dítě v žádném případě vydáno nebude.
Školka je pojištěna proti škodám způsobeným dětmi.